V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů v rozsahu sděleném prostřednictví těchto stránek společnosti MB FINANCE BOHEMIA s.r.o., IČ: 03967280 /dále jen „správce“/. Současně vyjadřuji souhlas s připojenými podmínkami správce osobních údajů, za kterých bude s mými osobními údaji nakládáno.

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat Společnost MB FINANCE BOHEMIA s.r.o., jako provozovatel serveru finance-navse.cz (dále i jen „Stránka“), vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému. Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Společnost MB FINANCE BOHEMIA s.r.o., vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

* uživatelů webových stránek správce
* klientů využívajících bezplatnou linku správce
* zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem
* Údaje, které zadáváte při registraci

 

Osobní údaje

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností. Údaje, které shromáždíme, mohou být mimo jiné použity následovně: plnění zakázek a požadavků, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování zakázek, poskytování informací o stavu objednávky Vám a třetím stranám.

Sdílení informací

Informace, které o Vás shromáždíme, včetně Vaší e-mailové adresy nebo jiných údajů umožňujících identifikaci, můžeme poskytnout společnostem, které jsou se společností Správce obchodně či personálně propojeny a třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, jež jsou zapojeny do distribučního řetězce při dodávce produktu nebo při zajišťování služeb, jež byly vyžádány.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Vždy se však jedná pouze po dobu, která je nezbytná k účelu uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání.

 

Váš souhlas

Používáním formulářů na internetových stránkách finance-navse.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.